Członkostwo

ETRMA - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy

Głównym celem działalności ETRMA jest reprezentowanie branży zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym. ETRMA ściśle współpracuje z ETRTO (Europejską Organizacją Techniczną Opon i Felg), która jest odpowiedzialna za standaryzację, parametry i regulacje techniczne opon, felg i zaworów.

ETRTO - Europejska Organizacja Techniczna Opon i Felg.

Organizacja określająca i regulująca kwestie techniczne związane z parametrami opon, felg i zaworów. ETRTO wyznacza standardy m.in. w zakresie ich wymiarów i właściwości w celu osiągnięcia jak największej wymienności tych części.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie jest członkiem Globalnego Partnerstwa na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego (Global Road Safety Partnership) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

Koalicja ONZ na rzecz Odpowiedzialnego Transportu

program jest elementem Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011 – 2020 ogłoszonej w marcu 2010 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Celem Dekady jest powstrzymanie wzrostu, a następnie zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach drogowych. Odpowiedzialny Transport jest pierwszym w 2014 roku projektem realizowanym w ramach Inicjatywy Caring for Climate. Głównym celem Programu są działania w zakresie bezpieczeństwa jazdy, a także promowania innowacyjnych technologii transportowych oraz ochrony środowiska naturalnego, czyli najważniejsze aspekty odpowiedzialnego transportu.

ETRMA - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy

Głównym celem działalności ETRMA jest reprezentowanie branży zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym. ETRMA ściśle współpracuje z ETRTO (Europejską Organizacją Techniczną Opon i Felg), która jest odpowiedzialna za standaryzację, parametry i regulacje techniczne opon, felg i zaworów.

ETRTO - Europejska Organizacja Techniczna Opon i Felg.

Organizacja określająca i regulująca kwestie techniczne związane z parametrami opon, felg i zaworów. ETRTO wyznacza standardy m.in. w zakresie ich wymiarów i właściwości w celu osiągnięcia jak największej wymienności tych części.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie jest członkiem Globalnego Partnerstwa na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego (Global Road Safety Partnership) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

Koalicja ONZ na rzecz Odpowiedzialnego Transportu

program jest elementem Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011 – 2020 ogłoszonej w marcu 2010 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Celem Dekady jest powstrzymanie wzrostu, a następnie zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach drogowych. Odpowiedzialny Transport jest pierwszym w 2014 roku projektem realizowanym w ramach Inicjatywy Caring for Climate. Głównym celem Programu są działania w zakresie bezpieczeństwa jazdy, a także promowania innowacyjnych technologii transportowych oraz ochrony środowiska naturalnego, czyli najważniejsze aspekty odpowiedzialnego transportu.