Misja

czym się kierujemy

Reprezentujemy branżę, zatrudniającą bezpośrednio 11.000 pracowników w 6 fabrykach i firmach handlowych, wytwarzających na eksport i rynek wewnętrzny produkty wysokich technologii. 

Naszą misją jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zwiększanie świadomości o wpływie opon na bezpieczną jazdę. Wiele uwagi w naszych działaniach poświęcamy także edukacji i poprawie jakości oraz umiejętności serwisowania opon, a także odpowiedzialności społecznej.

Promujemy, reprezentujemy oraz działamy na rzecz ochrony uzasadnionych interesów przemysłu oponiarskiego oraz upowszechniamy wkład naszych Firm Członkowskich na rzecz wszystkich ważnych aspektów życia społecznego, takich jak transport, bezpieczeństwo drogowe, zrównoważony rozwój i wsparcie społeczności lokalnych.