Deklaracja o ochronie konkurencji

deklaracja o ochronie konkurencji

W kontekście każdej działalności organizowanej pod egidą Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, jego Członkowie powstrzymają się od jakiejkolwiek działalności lub wymiany informacji, która mogłaby skutkować lub mieć na celu ograniczenie zasad konkurencji. W szczególności Członkowie nie mogą:

  • Wymieniać informacji wrażliwych z punktu widzenia handlowego oraz strategicznie użytecznych informacji o sobie lub o działalności swoich konkurentów, w szczególności, ale nie ograniczając tego do, informacji na temat cen, kosztów, produkcji, sprzedaży, klientów oraz inwestycji.
  • Dyskutować lub decydować o cenach, zmianie cen, trendach cenowych lub polityce cenowej, polityce wyliczania i udzielania obniżek i rabatów lub jakiejkolwiek polityce marketingowej, mogącej mieć wpływ na obecny i przyszły poziom cen.
  • Dyskutować lub decydować o limitach lub alokacji obszarów handlowych, klientach czy pozyskiwaniu surowców.
  • Dyskutować i decydować o limitach lub kontrolować poziom produkcji, zapasów, procesów produkcyjnych, części, materiałów i rozwoju technologicznego, bądź też kontrolować lub koordynować inwestycje.
  • Dyskutować i decydować o nowych standardach w celu nadużywania własności intelektualnej lub tworzenia nadmiernych lub nieusprawiedliwionych barier w wejściu na rynek.
  • Dyskutować i decydować o ofertach składanych w przetargach publicznych.
  • Ustalać list wykluczających lub bojkotujących dostawców, nabywców lub konkurentów.
  • Angażować się w jakiekolwiek głosowanie lub działania mające na celu lub skutkujące wykluczaniem potencjalnego lub aktualnego członka bez ważnego i obiektywnego powodu.
  • Wspólnie opracowywać lub publikować na użytek publiczny lub niepubliczny, statystyki dotyczącej aktualnych i przyszłych trendów w branży lub praktyk rynkowych Członków oraz działań lub aktualnej pozycji, w sposób który może ujawnić strategicznie użyteczne informacje dotyczące poszczególnych Członków. Zasadą jest, że dane te mogą być jedynie zagregowane i historyczne.