O nas

branża oponiarska

Reprezentujemy branżę, zatrudniającą bezpośrednio 11.000 pracowników w 6 fabrykach i firmach handlowych, wytwarzających na eksport i rynek wewnętrzny produkty wysokich technologii. Wiele uwagi w naszych działaniach poświęcamy także zapewnieniu ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

Naszą misją jest promowanie, reprezentowanie oraz ochrona uzasadnionych interesów przemysłu oponiarskiego w Polsce oraz wspieranie, pomoc i upowszechnianie wkładu Członków na rzecz wszystkich ważnych aspektów życia społecznego, takich jak transport, bezpieczeństwo drogowe i zrównoważony rozwój.

reprezentujemy firmy

Związek reprezentuje przemysł oponiarski w dyskusjach z rządem, samorządem, mediami, organizacjami pozarządowymi w poszanowaniu krajowego i europejskiego prawa wolnej konkurencji.

Prezentujemy opinie naszego przemysłu w sprawach związanych z gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu oponiarskiego w zakresie środowiska, energii, bezpieczeństwa drogowego, klimatu, standardów technicznych, informacji i ochrony konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy.

Zabiegamy o tworzenie klimatu zrozumienia dla przemysłu oponiarskiego i jego produktów wśród opinii publicznej i społeczności lokalnych oraz doradzanie uczestnikom życia społecznego i politycznego w celu osiągania odpowiedniej i wspierającej globalną konkurencyjność legislacji oraz środowiska regulacyjnego.