Kongres MOVE 2024 skupi się na przyszłości motoryzacji w Polsce i Europie

Tematami tegorocznego Kongresu MOVE będą m.in.: największe wyzwania w elektromobilności w Polsce, inwestycje przemysłowe w branży samochodowej czy zielony transport drogowy. Eksperci opowiedzą o aktualnych trendach, strategiach rozwoju branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem kluczowej roli sektora energetycznego w tym procesie.

Program Kongresu MOVE wypełnią pogłębione debaty i prelekcje z udziałem liderów w dziedzinach związanych z alternatywnymi źródłami energii w motoryzacji. Eksperci na MAIN STAGE poruszą kluczowe tematy z obszaru zrównoważonego transportu. Przemysł motoryzacyjny, tak ważny dla polskiego dobrobytu, znajduje się na ścieżce radykalnych zmian. Rewolucja w zakresie napędów jak i rozwiązań produkcyjnych angażuje całą społeczność motoryzacyjną. Zapraszam do debaty podczas Kongresu MOVE 2024, aby wspólnie rozmawiać o przyszłości zrównoważonego rozwoju w Polsce – mówi Ilona Antoniszyn, Head of Political Affairs w Volkswagen Group Polska, Partner generalny wydarzenia.

Największe wyzwania w rozwoju elektromobilności w Polsce

W ramach panelu omówione zostaną kierunki rozwoju europejskiej gospodarki i branży motoryzacyjnej, wyznaczone przez Unię Europejską w ramach Green Deal i pakietu Fit for 55. Dyskusja skoncentruje się na wsparciu dla zero-emisyjnych pojazdów i infrastruktury, zarówno w aspekcie finansowym, jak i regulacyjnym, instytucjonalnym oraz edukacyjnym. Przedstawione zostaną podjęte już działania, ich skuteczność oraz możliwe rozwiązania przyspieszenia procesu zeroemisyjnej transformacji. Uwaga zostanie zwrócona na polskie uwarunkowania i zagrożenia opóźniające rozwój elektromobilności, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zmian w procesie tworzenia infrastruktury ładowania pojazdów i tankowania wodoru. Ponadto, eksperci biorący udział w panelu spojrzą na elektromobilność w Polsce z perspektywy firm, które dominują na rynku zakupów aut elektrycznych.

Inwestycje przemysłowe w branży samochodowej

Dyskusja skupi się na wyzwaniach związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku. Eksperci zastanowią się, czy priorytetem powinna być przystępna cenowo niskoemisyjna energia odnawialna. Omówiona zostanie sytuacja w Chinach, nowy program wsparcia Stanów Zjednoczonych (IRA) oraz europejski Green Deal, które tworzą nowe warunki konkurencyjności i konieczność utrzymania odporności Unii Europejskiej w zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym. Szczególny nacisk położony zostanie na kształtowanie się na tym tle przemysłowej konkurencyjności Polski.

Zielony transport drogowy

W 2050 roku Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Dotyczy to także transportu ciężkiego, dla którego proponuje 90% redukcję emisji CO2 w 2040 roku. Żeby to zrealizować potrzebujemy w 2030 roku 300 tys. zeroemisyjnych ciężarówek. Wymaga to zbudowania odpowiedniej infrastruktury paliw alternatywnych i podjęcia innych wspomagających działań. Do dyskusji zaproszeni zostaną eksperci sektora transportowego, aby wspólnie poszukać rozwiązań dla przyszłości transportu ciężarowego w Polsce i Europie.

Next MOVE – Napędy przyszłości

Współczesny przemysł motoryzacyjny stoi w obliczu wyzwań związanych z ekologią, zrównoważonym rozwojem, dostępem do źródeł energii oraz rosnącym zapotrzebowaniem na nowe technologie. Panel ten zapewni platformę do dyskusji na temat różnych rodzajów napędu samochodów, w tym paliw syntetycznych, HVO, wodoru, napędów konwencjonalnych (gazowych) oraz napędów elektrycznych. Przedstawiciele branż: motoryzacyjnej, energetycznej oraz środowisk naukowych i organizacji zaprezentują aktualny stan rozwoju tych technologii, omówią ich zalety i wyzwania oraz przyszłość ich zastosowania w transporcie.

Kongres MOVE odbędzie się 4 kwietnia w Poznań Congress Center, w pierwszym dniu targów Poznań Motor Show, czyli najważniejszego wydarzenia motoryzacyjnego w tej części Europy, które od wielu lat dostarcza niezapomnianych emocji dziesiątkom tysięcy zwiedzających. Polska korzystając z możliwości oferowanych przez Unię Europejską ma szansę zająć silną pozycję na światowej arenie gospodarczej stając się atrakcyjnym celem inwestycyjnym. Omówimy wspólnie europejskie trendy w kontekście globalnej konkurencji oraz interdyscyplinarne podejście do wsparcia inwestycyjnego. Zapraszam 4 kwietnia do Poznania, gdzie bije serce nowoczesnej motoryzacji – mówi Filip Bittner, Wiceprezes Zarządu Grupy MTP

Organizatorem Kongresu MOVE – International Mobility Congress jest Grupa MTP. Głównymi Partnerami Merytorycznymi są Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności. Partnerami Generalnymi są Volkswagen Group PolskaVolkswagen Poznań. Partnerem Platinum jest firma Olesińscy i Wspólnicy, Partnerem Silver ZPUE S.A., Partnerem Daimler Truck Polska.

Dodatkowe informacje: www.kongresmove.pl