Nowi liderzy Zarządu PZPO

Nowi liderzy Zarządu PZPO

Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego wybrało 18 grudnia 2015 roku Jacka Pryczka z firmy Goodyear na stanowisko Prezesa Zarządu. Zastąpił on 1 stycznia 2016 roku dotychczasowego Prezesa – Piotra Zielaka reprezentującego firmę Continental. Wiceprezesami Zarządu zostali John Young z Michelin oraz Ham Jeong Seung z Hankook.

Nowym władzom związku serdecznie gratulujemy i życzymy powodzeniaJednocześnie dziękujemy Panu dr Piotrowi Zielakowi, dotychczasowemu Prezesowi Związku, za wkład pracy w rozwój naszej organizacji – mówi Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny PZPO.

 

Jacek Pryczek z branżą oponiarską związany jest od początku swojej kariery zawodowej. W 1994 roku dołączył do Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., w której przez kolejne 12 lat zajmował stanowiska w działach: Zakupów, Prawnym, Sprzedaży i Marketingu, a także jako Członek Zarządu. W 2006 roku powołano go na stanowisko Dyrektora Generalnego organizacji Goodyear Bliski Wschód i Afryka. Od stycznia 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Goodyear w Polsce i na Ukrainie, pozostając Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Od 2013 roku pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego organizacji Goodyear Dunlop Europa Centralna, nadzorując działalność Goodyear Dunlop w Polsce, na Ukrainie oraz w 14 innych krajach centralnej i południowo-wschodniej Europy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Źródło: Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego