PZPO Patronem Impact mobility rEVolution’18

PZPO Patronem Impact mobility rEVolution’18

Impact mobility rEVolution’18 (IMR’18) to międzynarodowy kongres poświęcony inteligentnej mobilności w Polsce. Przedstawiciele rządu i władz samorządowych, świata nauki, przemysłu motoryzacyjnego, miejskich spółek transportowych i start-upów oraz innowatorzy i firmy zainteresowane finansowaniem innowacji, spotkają się 12 i 13 września br. w Katowicach, by wymienić się doświadczeniami, nawiązać współpracę i wspólnie budować przyszłość inteligentnej mobilności w naszym kraju.

REWOLUCJA W MOTORYZACJI

Rewolucja inteligentnej mobilności jest w głównej mierze rewolucją w przemyśle motoryzacyjnym. Ten kto się do niej już przyłączył lub przyłączy podczas Impact mobility rEVolution’18 w Katowicach, ma duże szanse nie tylko na przetrwanie, ale także na dynamiczny  rozwój. Dyskusja o przyszłości branży Automotive w Polsce – w tym m.in. o legislacji z politykami, o nowych modelach biznesowych z ekspertami z całego świata i o współpracy firm z uczelniami – nie może się odbyć bez licznej  reprezentacji firm stowarzyszonych w PZPO.  

INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ W SŁUŻBIE KOWALSKICH

Jan Kowalski z katowickiej dzielnicy Giszowiec wybiera się z żoną i dziećmi na urlop do Hiszpanii. Dojazd własnym autem do oddalonego o ponad trzydzieści kilometrów lotniska, i to w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, byłby ryzykowny. Dlatego pan Jan sięga po smartfon i przy pomocy mobilnej aplikacji zamawia elektryczną taksówkę, która – po pasie zarezerwowanym dla tego typu pojazdów – w piętnaście minut dociera do lotniska w Katowicach Pyrzowicach. Państwo Kowalscy przesiadają się bezpośrednio do samoprowadzącego się busa i jadą wprost do terminala, gdzie czeka na nich samolot. W tym samym czasie konwój trzech autonomicznych ciężarówek transportuje autostradą produkty spożywcze do sklepów w Gdańsku, a w szpitalu miejskim w Przemyślu dobiega końca budowa dojazdu dla karetek do wnętrza szpitala, tuż pod drzwi sal operacyjnych. Jest to możliwe, bo pojazdy ratownicze napędzane ogniwami wodorowymi są bezgłośne i nie emitują spalin.

To wizja przyszłości, ale nie tak odległej jakby się mogło wydawać w pierwszej chwili. Uczestnicy  Impact mobility rEVolution’18 chcą kształtować przyszłość tak, by już wkrótce dzięki połączonym systemom inteligentnej mobilności transport towarów oraz podróżowanie – niezależnie od celu i dystansu do przebycia – były szybsze, bezpieczniejsze i neutralne dla środowiska naturalnego. Wyścig technologiczny w ramach rewolucji inteligentnej mobilności toczy się od lat w laboratoriach innowacyjnych firm motoryzacyjnych i na wyższych uczelniach na całym świecie, a z jego efektów niebawem skorzystają także mieszkańcy polskich miast i gmin.

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE IMPACT MOBILITY REVOLUTION’18

Organizatorzy spodziewają się na Impact mobility rEVolution’18 ponad 2000 uczestników z całego świata, w tym ponad 150 ekspertów oraz ponad 80 wystawców w strefie EXPO. Wystąpienia i debaty podczas kongresu będą się toczyć wokół siedmiu głównych wątków:

  1. Mobilność w mieście – m.in. zwiększenie mobilności przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wypadków, korków oraz zanieczyszczenia powietrza.
  2. Finansowanie, inwestycje i projekty w ramach PPP – najskuteczniejsze modele finansowania projektów z zakresu zrównoważonych miast, które realizują cele zarówno komercyjnych, jaki publicznych interesariuszy.
  3. E-mobilność i pojazdy elektryczne napędzane energią pochodzącą z ogniw paliwowych (FCEV) – m.in. baterie litowo-jonowe vs. ogniwa wodorowe, wydajność e-pojazdów, zatrudnienie w motoryzacji, inteligentne sieci energetyczne.
  4. Transport towarowy i logistyka – m.in. usprawnienie użycia i zarządzania infrastrukturą, drony dostawcze, łączenie miejskich systemów transportu towarów i logistyki z sieciami dalekobieżnymi, zarządzanie ruchem i rozładunkiem towarów, port przyszłości.
  5. Połączona i zautomatyzowana jazda (CAD) – m.in. interoperacyjność i infrastruktura cyfrowa, technologie komunikacyjne; polityka, standardy, ramy prawne i transgraniczne; promocja “cyfryzacji transportu”, Big Data w transporcie. 
  6. Nowe podejście do mobilności: środki i modele biznesowe – m.in. mobilność jako usługa (Mobility as a Service – MaaS), nowe środki mobilności, w tym latające samochody, taksówki powietrzne, czy drony załogowe. 
  7. Środowisko a przechowywanie i efektywne wykorzystanie energii – m.in. ulepszone technologie jako klucz do kontroli zmian klimatu; nieuchronny upadek silnika spalinowego i wzrost liczby pojazdów elektrycznych; wymagania energetyczne i infrastruktura ładowania.

Istotne wydarzenia towarzyszące oraz dodatkowe wątki tematyczne podczas Impact mobility rEVolution’18:

  • Conference Of Parties 24 (COP 24) – spotkanie ministrów środowiska z kilkudziesięciu krajów świata podczas poprzedzające najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) w Katowicach wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).
  • Centralny Port Komunikacyjny – rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej jako kluczowy warunek rewolucji komunikacyjnej w Polsce.
  • “Program dla Śląska” – jak wykorzystać rewolucję eko-mobilności dla dalszego dynamicznego rozwoju gospodarczego Śląska i całego kraju.

 

Więcej informacji o Kongresie: https://bit.ly/2OXDDsW


[+dr.title+]

 

Źródło: Impact CEE