Apel Forum Rozwoju Przemysłu w czasie epidemii

Apel Forum Rozwoju Przemysłu w czasie epidemii

W imieniu polskich przedsiębiorców zwracamy się z gorącą prośbą o rozpowszechnienie apelu, który jako organizacje tworzące Forum Rozwoju Przemysłu przekazaliśmy w sobotę wieczorem do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Prosimy w nim o realne, a nie wizerunkowe działania, które mają pomóc polskim przedsiębiorcom w nierównej walce, którą prowadzą z epidemią koronawirusa. Nie chcemy szukać winnych, ani wyliczać niedoskonałości propozycji zmian legislacyjnych – chcemy, by administracja naprawdę posłuchała naszego głosu i postulatów, bo to my – przedsiębiorcy i organizacje ich reprezentujące w pierwszej kolejności zderzymy się gigantycznymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi obecnej sytuacji.

 Apelujemy, by Rząd nie wahał się wprowadzić pakiet osłonowy nie na jaki „nas stać”, ale jaki jest niezbędny do uratowania życia gospodarczego i społecznego w naszym kraju na najbliższe lata.

 Cały krajowy przemysł odgrywa bardzo dużą rolę w budowaniu gospodarki, tworząc 22% całego PKB i dając ponad 3 mln miejsc pracy, co stanowi ok. 20% udziału w zatrudnieniu ogółem w kraju.

Forum Rozwoju Przemysłu (FRP), które tworzymy, reprezentuje sektory przemysłu dające około miliona miejsc pracy – to poważny głos krajowych przedsiębiorców.

Forum Rozwoju Przemysłu to dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy organizacjami branżowymi funkcjonującymi w sektorze przemysłowym, zostało zawiązane pomiędzy: Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (jako inicjatorem powołania Forum), Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań, Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskim Stowarzyszeniem Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskim Związkiem Przemysłu Oponiarskiego oraz Związkiem Pracodawców AGD – APPLiA.

 Lista postulatów została przekazana do Premiera, a także Ministrów, przedstawicieli Komisji Sejmowych i Senackich, oraz kluczowych dla bezpieczeństwa Urzędów w dniu 19.03.2020r, ale także ponownie w dniu wczorajszym (21.03.2020r).

 Naprawdę zależy nam na ratowaniu setek tysięcy firm i ich miliona ich pracowników, dlatego tak istotne jest dla nas Państwa wsparcie.

Dodatkowe materiały:

1. Apel

2. Propozycje instrumentów wsparcia

 

Źródło: Forum Rozwoju Przemysłu