Forum Rozwoju Przemysłu: Propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek epidemii koronawirusa

Forum Rozwoju Przemysłu: Propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek epidemii koronawirusa

Forum Rozwoju Przemysłu (FRP) to dobrowolne porozumienie zawarte z początkiem marca 2020 roku, które zostało zainicjowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC), która jako jedna z największych organizacji przemysłowych, reprezentujących sektor chemiczny na arenie krajowej i międzynarodowej, zaprosiła do współpracy aktywne organizacje branżowe reprezentujące różne sektory przemysłu w Polsce: Polską Izbę Odzysku i Recyklingu Opakowań, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego oraz Związek Pracodawców AGD – APPLiA.

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej nie sprzyja gospodarce, w tym przemysłowi.

Uroczyste podpisanie Memorandum w ramach powołania Forum Rozwoju Przemysłu, pierwotnie zaplanowane na 10 marca br. w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP zostało odwołane z powodu zagrożenia epidemicznego i zwołania tego dnia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie mniej jednak FRP rozpoczęło swoje prace, a organizacje partnerskie Forum w trosce o ochronę tak istotnej gałęzi gospodarki, którą jest przemysł, rozpoczęły pracę nad najistotniejszym w tym momencie tematem, jakim jest przedstawienie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek epidemii koronawirusa. Lista postulatów została przekazana do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, a także Ministrów, przedstawicieli Komisji Sejmowych i Senackich, oraz kluczowych dla bezpieczeństwa Urzędów.

Dodatkowe informacje:

– lista postulatów dla wsparcia przemysłu: PDF

– pismo przewodnie informacyjne o zawiązaniu Forum Rozwoju Przemysłu i zagrożeniach wynikających z epidemią koronawirusa: PDF

– ulotka informacyjną o Forum Rozwoju Przemysłu: PDF

Źródło: Forum Rozwoju Przemysłu