Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego partnerem wspierającym Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego partnerem wspierającym Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego jest partnerem wspierającym Stowarzyszenia.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego  jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Celem działalności Partnerstwa jest redukcja liczby ofiar wypadków i strat finansowych powstałych w ich wyniku. Stowarzyszenie jest centrum kompetencyjnym w zakresie wiedzy na temat bezpieczeństwa drogowego oraz jej popularyzatorem w społeczeństwie. Partnerstwo monitoruje także sytuację bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, jak również inicjuje dyskusję publiczną przez organizację cyklicznych konferencji i spotkań, takich jak Forum Bezpieczeństwa Drogowego i Okrągły Stół Bezpieczeństwa Drogowego. Jest uczestnikiem procesu ustawodawczego oraz współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach. Ponadto prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną oraz opiniodawczą.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego mają wspólny cel, którym jest poprawa bezpieczeństwa na drogach – mówi Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny PZPO – Dlatego tak ważna jest stała edukacja kierowców i zwiększenie świadomości ich osobistego wpływu na bezpieczeństwo jazdy.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest członkiem  Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie. Jest to organizacja międzynarodowa, która działa na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

 

Źródło: www.pzpo.org.pl