Spokojnie w pierwszej połowie 2015 – niewielkie spadki i wzrosty

Spokojnie w pierwszej połowie 2015 – niewielkie spadki i wzrosty

Sytuacja na rynku opon w Europie w pierwszym półroczu br. cechowała się stabilnością. W porównaniu z 2014, branża odnotowała 2 proc. wzrosty sprzedaży opon do samochodów osobowych i ciężarowych.


Sprzedaż opon do samochodów osobowych w Europie

 

Sprzedaż opon do samochodów ciężarowych w Europie

W Polsce natomiast po pierwszym półroczu, w porównaniu z wynikami z ubiegłego roku, zanotowano niewielkie spadki – w segmencie opon do samochodów osobowych o 5 proc., jak i ciężarowych o 0,6 proc. Jednocześnie duży, bo aż 21 proc. wzrost jest zauważalny w kategorii opon motocyklowych. 


Sprzedaż opon do samochodów osobowych w Polsce

 

Sprzedaż opon do samochodów cięzarowych w Polsce

Nieco słabsze wyniki I półrocza roku 2015 w porównaniu z 2014 są spowodowane późnym startem sezonu sprzedaży letnich opon osobowych w roku bieżącym. Stąd wynika pewne przesunięcie sprzedaży i kłopot z porównaniem danych – wyjaśnia Piotr Zielak, Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego – jednak na koniec roku spodziewamy się przynajmniej wyników na poziomie tych z roku ubiegłego – dodaje.

Znaczący, 13 proc. spadek w stosunku do 2014 zanotowano w segmencie opon rolniczych w Europie. Z kolei na polskim rynku, w segmencie opon rolniczych radialnych, wzrost wyniósł 1 proc.

Źródło: ETRMA, PZPO