W Europejskim Dniu bez Ofiar na Drogach, jakość i właściwości opon oraz warunki serwisu powinny stanowić główny priorytet kierowców

W Europejskim Dniu bez Ofiar na Drogach, jakość i właściwości opon oraz warunki serwisu powinny stanowić główny priorytet kierowców

Z okazji Europejskiego Dnia bez Ofiar na Drogach Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy (ETRMA) oraz Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego informuje kierowców o znaczeniu wyboru opon i warunków serwisowania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego w całej Europie.

Opony stanowią jedyny punkt styku pomiędzy pojazdem a drogą i mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu, oraz na sposób w jaki pojazd zachowuje się na drodze i oddziałuje na środowisko.

Europejska etykieta oznaczenia opon, którą wprowadzono w 2012 roku, zawiera trzy istotne informacje o kluczowym znaczeniu dla ogólnego bezpieczeństwa i parametrach pracy opon w zależności od otaczającego środowiska. Informacje na temat przyczepności opon na mokrej nawierzchni, poziomie hałasu i oporu toczenia wyjaśniają korzyści ekonomiczne, środowiskowe i bezpieczeństwa dla konsumentów. Im lepsze parametry oporu toczenia, tym niższa emisja CO₂ i zużycie paliwa. Przyczepność opon ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo – im lepszy wynik, tym kierowcy będzie łatwiej zahamować pojazd na mokrej nawierzchni.

Etykiety dostarczają odpowiednich informacji potrzebnych do wyboru opon o lepszych parametrach umożliwiających utrzymanie bezpieczeństwa podróży po europejskich drogach.

 – Prawie cztery lata po wprowadzeniu europejskiej etykiety oznaczenia opon na decyzje o zakupie wciąż najczęściej wpływ wywierają kwestie cenowe. Wielu użytkowników nie zna tych oznaczeń. Wzywamy sprzedawców opon do edukowania konsumentów w zakresie parametrów oznaczonych na etykiecie opon, aby pomóc im dokonywać świadomego wyboru – wskazuje Fazilet Cinaralp, Sekretarz Generalny ETRMA.

 – Pamiętajmy, że chodzi o nasze bezpieczeństwo na drodze. To od jakości styku opony z jezdnią zależy jak nasz samochód będzie hamował i trzymał się drogi. Nieważne czy mamy duży, czy mały pojazd, z mocnym lub słabszym sinikiem, z napędem na jedną oś czy na wszystkie koła – cała jego moc, zdolność do hamowania i trzymania w zakrętach jest przenoszona na drogę wyłącznie dzięki oponom. A ich styk z drogą ma powierzchnię wielkości czterech pocztówek. Dlatego tak ważna jest dobra świadomość przy zakupie opon i dbanie o ich stan. – dodaje Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Przy zakupie nowych opon, w szczególności w okresie przed sezonem zimowym, kierowcy powinni mieć świadomość jaka technologia stoi za maksymalizacją skuteczności opon i bezpieczeństwa w warunkach zimowych. Stosowanie opon zimowych może być również wymagane lokalnymi lub krajowymi przepisami.

Dane pochodzące z najnowszej kampanii branżowej pokazują, że stosowanie opon zimowych w samochodach osobowych może zmniejszyć liczbę wypadków spowodowanych utratą przyczepności w warunkach zimowych o 46%.

Zakup odpowiednich opon to pierwszy krok do poprawy ogólnego bezpieczeństwa na drogach. Potem odpowiedzialność leży w rękach kierowców, ponieważ do ich obowiązków należy zapewnienie odpowiedniego utrzymania oponom.

Oznacza to dbanie o prawidłowe ciśnienie, sprawdzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń (wybrzuszeń, pęknięć, spękań, uszkodzeń ściany bocznej) oraz odpowiedniej głębokości bieżnika (co najmniej 1,6 mm w przypadku opon w samochodach osobowych zgodnie z przepisami UE). Zaleca się przeprowadzanie regularnych oględzin przez konsumentów lub specjalistów w sytuacji, gdy kierowca poczuje jakąkolwiek zmianę warunków jazdy po uderzeniu w krawężnik lub wjechaniu w dziurę w jezdni, gdyż uszkodzeniu mogły ulec także warstwy wewnętrzne opony. 

Stałe zaangażowanie branży oponiarskiej w bezpieczeństwo związane z oponami, zostało tym razem zaprezentowane przy uruchomieniu ogólnoeuropejskiej kampanii TyreAWARE. Ma ona na celu podniesienie świadomości najlepszych praktyk i procedur konserwacji i przechowywania opon oraz ich serwisowania u sprzedawców opon, władz i odbiorców docelowych.  

Kampania TyreAWARE opracowana została we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Opon i Gumy (ETRMA) i jej członkami. Materiały zebrano i przetłumaczono na 13 języków europejskich i są dostępne do bezpłatnego pobrania na portalu www.tyreaware.org

Źródło: